صفحه شخصی محمود غلاملو   
 
نام و نام خانوادگی: محمود غلاملو
استان: تهران - شهرستان: تهران
رشته: دکتری عمران - پایه نظام مهندسی: دو
شغل:  مهندس ناظر ساختمان
تاریخ عضویت:  1395/07/09
 روزنوشت ها    
 

 نکته‌ای از دست‌نامه‌ی پایش سلامت سازه و روش‌های بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌ها بخش عمران

6

در موضوع توسعه سیستم های ساختمانی لرزه ای تعمیر پذیر مطابق با استانداردهای بین‌المللی زلزله بایستی ساختمان ها طوری طراحی شود که بعد از این رویداد ساختمان قرو ریزش نکند و بعبارتی سقف هایش نریزد. سقف ها بعنوان یکی از اجزای اصلی ساختمان علاوه بر تحمل بار های ثقلی وظیفه تحمل بار های جانبی را عهده دار میباشند به این عملکرد سقف رفتار دیافراگمی اطلاق میشود و به ۲ دسته صلب و انعطاف پذیر تقسیم می‌شوند دیافراگم سیستم افقی یا نزدیک به افقی است که نیروهای اینرسی ناشی از زلزله را به اعضای قائم یا سیستمهای قائم باربر جانبی از طریق اجزای دیافراگم شامل تیرهای لبه برش گیرها و کلافها منتقل مینماید عملکرد یکپارچه دیافراگم در هنگام وقوع زلزله امر بسیار ضروریست و ایجاد روشها ی جدید که باعث این امر گرددموجب توسعه روشها ی بهسازی لرزه ایست استفاده از مصالح استاندارد و استاندارد سازی روشها ی ساخت میتوانند از جایگاه ویژه ای برخوردار باشند و نگاه جدی تری به این موضوع بایستی شود.

شنبه 8 اردیبهشت 1397 ساعت 13:54  
 نظرات