صفحه شخصی محمود غلاملو   
 
نام و نام خانوادگی: محمود غلاملو
استان: تهران - شهرستان: تهران
رشته: کارشناسی ارشد عمران - پایه نظام مهندسی: دو
شغل:  مهندس ناظر ساختمان
تاریخ عضویت:  1395/07/09
 روزنوشت ها    
 

 راه‌کارهای بهسازی لرزه‌ای بخش عمران

9

۱. اصلاح موضعی اجزای سازه ایکه عملکرد نامناسبی در زلزله دارند،
۲. حذف یا کاهش بی نظمی در ساختمان موجود،
۳. تامین سختی جانبی لازم برای کل سازه،
۴. تامین مقاومت لازم برای کل سازه،
۵. کاهش جرم ساختمان،
۶. به کار گیری سیستم های جدا ساز لرزه ای،
۷. به کار گیری سیستم های غیر فعال اتلاف انرژی،
۸. تغییر کاربری ساختمان

موارد ۲ و ۵ و ۸ در ساختمان های موجود براحتی و با هزینه کم قابلیت اجرای عمومی دارند و میتوانند از خسارت های احتمالی زلزله تا حدودی جلوگیری کنند.

دوشنبه 20 فروردین 1397 ساعت 17:29  
 نظرات